prace@flexitagency.com  | 776 033 003

Prostoje

  • Pod pojmem Prostoj si lze představit překážku ve výkonu práce ze strany zaměstnavatele.
    Tzn. v den/směna, kdy jsou hlášeny prostoje, nejdou zaměstnanci do práce.
  • Informace o prostojích jsou posílané pomocí sms z agentury a platí pouze na 1 den.
  • Zaměstnanci náleží za prostoj náhrada mzdy ve výši 80% průměrného výdělku.

Vzor SMS: