prace@flexitagency.com  | 776 033 003

Dovolená

Od roku 2021 dochází ke změně výpočtu dovolené.

Do současné chvíle platilo, že nárok na dovolenou vzniká od množství odpracovaných dní. Pokud máte v zaměstnání rozvrženou pravidelnou pracovní dobu, tak pro Vás se nic moc nemění, ale zaměstnanci, kteří své směny mají nerovnoměrně stanovené, popřípadě se střídají v krátkém a dlouhém týdnu mají od nového roku možnost si svou dovolenou vybírat po hodinách. V takových případech, bude nárok na dovolenou počítán z průměrné odpracované doby za týden. Na stanovení dovolené nebude mít vliv absence v zaměstnání apod.

Více se dozvíte v našem přehledném výčtu změn v čerpání dovolené.

1) Do současné chvíle měl zaměstnanec nárok na dovolenou v kalendářním roce po 60 odpracovaných dnech, počet dní byl stanoven buď zákonnou povinností, a to 20 dnů, popřípadě i více (zaleží na rozhodnutí zaměstnavatele apod.). Od nového roku se nárok na dovolenou určuje výpočtem:

počet týdnu dovolené x týdenní úvazek

Jsem zaměstnanec, který má pravidelnou pracovní dobu, 8 hodin/pracovní den neboli 40 hodin/týden, náš nárok na dovolenou je 4 týdny/rok (20 dní) výpočet je následující:

 4 x 40 = 160 hodin dovolené za rok

Jsem zaměstnanec, který pracuje v nepřetržitém provozu, naše pracovní doba je stanovená na 37,5 hodiny/týden, nárok na dovolenou je 4 týdny/rok (20 dní), výpočet je následující

4 x 37,5 = 150 hodin dovolené na rok

2) Zaměstnanec má nárok na poměrnou část dovolené, pokud má odpracovaných 60 dní v kalendářním roce. Od 1. 1. 2021 dochází ke změně, kdy se nárok na dovolenou určuje výpočtem

Nárok roční dovolené v týdnech x týdenní úvazek : 52 x odpracovaná týdenní doba

Jsme zaměstnancem, který pracuje u zaměstnavatele v nepřetržitém provozu už 10 týdnů, se stanovenou pracovní dobou 37,5 hodiny/týden, nárok na dovolenou za kalendářní rok je 25 dní neboli 5 týdnů/rok.

5 x 37,5 : 52 x 10 = nárok na 36, 05 hodin dovolené, tedy po zaokrouhlení, které je v tomto případě vždy nahoru, čili 37 hodin dovolené

3) Od 1. 1. 2021 již neplatí, že zaměstnanec má nárok na 1/12 dovolené po 21 odpracovaných dnech u zaměstnavatel.

4) Dále od 1. 1. 2021 je nově možnost sjednat převod dovolené za daný měsíc i v případě, že pracovní poměry na sebe bezprostředně nenavazují, do loňského roku to bylo pouze v případě, že se jednalo o pracovní poměr navazující

5) Do konce roku 2020 byla možnost krácení dovolené zaměstnavatelem o 1–3 dny zaměstnanci za každý neomluvený den v práci. Nově je možné krátit dovolenou pouze v počtu zameškaných hodin.

6) Pokud doba nemocenské je menší než dvacetinásobek naší týdenní pracovní doby, tak nedochází k žádnému krácení dovolené.