prace@flexitagency.com  | 776 033 003

Jak sepsat životopis

Mezi první věc, která může potencionálního zaměstnavatele zaujmout je životopis. Je tedy vhodné, ať je přehledný a výstižný.

Jednotlivé části Vašeho životopisu by měly obsahovat:

Osobní údaje:

 • jméno, příjmení a kontaktní údaje (např. telefon, email, adresa)

Vzdělání:

 • od nejnovějšího po nejstarší
 • měsíc a rok začátku a ukončení studia
 • název školy, specializace
 • závěrečná zkouška (rok)

Zaměstnání:

 • od nejnovějšího po nejstarší
 • vypsat všechna zaměstnání za celý život
 • měsíc a rok začátku a ukončení v zaměstnání
 • název zaměstnavatele, pozice
 • krátce popsat náplň práce

Znalosti a dovednosti:

 • uveďte vše, co umíte
 • zda vlastníte nějaké osvědčení (certifikáty o kurzech)
 • u jazykových znalosti uveďte úroveň
 • u znalosti PC uveďte, co vše ovládáte

Zájmy:

 • koníčky, nejlépe ty, které se týkají Vaší profese

Datum + vlastnoruční podpis

Každý životopis je vždy lepší upravit dle aktuální pozice, o kterou se zajímáte.

Váš budoucí zaměstnavatel to jistě ocení.

 

VZOR ŽIVOTOPISU: