prace@flexitagency.com  | 776 033 003

Jak se připravit na pohovor

Předpokládá se, že máte alespoň základní informace o společnosti, ve které se daná pozice nachází. Pokud prokážete víc než jen povrchní znalost společnosti, ve které se ucházíte o místo, potvrdí to vaši motivaci a váš zájem. Tyto informace by vám pak měly pomoci na pohovoru pokládat kvalifikované otázky.

Kde zjistíte více

 • Internet
 • Tiskoviny- noviny, časopisy, letáky, výroční zprávy…
 • Televize, rozhlas
 • Osobní reference

Jaké informace z webových stránek firmy jsou pro vás relevantní?

 • Historie společnosti
 • Organizační struktura
 • Výroční zprávy
 • Tiskové zprávy
 • Aktuality
 • Informace o produktech a službách

Tip: Zhodnoťte si pro sebe, jak na vás internetové stránky působí. Jsou stručné, faktické? Graficky zajímavé? Jsou aktuální? Firemní webové stránky jsou vizitkou společnosti a odrážejí firemní kulturu.

Připravte si otázky
Vaše otázky by se měly týkat jak společnosti, tak pozice, o kterou se ucházíte. Nakolik budou inteligentní, závisí právě na informacích, které si dokážete předem sehnat.

 • Jedná se o nově vytvořenou pozici?
 • Je-li pozice obsazována znovu, z jakého důvodu se uvolnila?
 • Jaká jsou klíčová kritéria úspěšné práce na této pozici?
 • Jaké jsou pro tuto pozici pravomoce a zodpovědnosti?
 • Jaké jsou možnosti postupu a vzdělávání?
 • Jak pro tuto pozici probíhá hodnocení?
 • Kdy je předpokládaný nástup?

Poznámka: Nebývá zvykem mluvit o platu v prvním kole ústních pohovorů. Dozvíte se ale nejspíš, jak ve firmě obecně funguje systém ohodnocování (měsíční/kvartální/roční odměny, nefinanční benefity atd.).

Naplánujte si celý den

 • Ověřili jste si časovou náročnost dopravy na místo konání pohovoru?
 • Víte, ve které části ulice se sídlo firmy nachází? Některé ulice jsou velmi dlouhé…
 • Pokud pojedete z jiného města, hodláte přespat v místě konání pohovoru?
 • Jste připraveni na eventualitu, že se během cesty můžete zašpinit nebo si poškodit oděv?
 • Máte s sebou všechny potřebné materiály, včetně kontaktů?
 • Potřebujete se před pohovorem najíst nebo dát kávu? Dobře zvažte, v jakém podniku. Oblečení nasáklé cigaretovým dýmem vám body nepřidá.
 • Máte s sebou něco malého na zahnání hladu? Nezapomínáte na pití? (Ale něco „ostřejšího“ na uvolnění se nedoporučuje).
 • Máte s sebou žvýkačku? Pokud před pohovorem něco sníte, je třeba si pak osvěžit dech. Žvýkačkou ale zahoďte ještě před vchodem do budovy.
 • Nenaplánovali jste si další aktivity příliš brzy po předpokládaném konci pohovoru?
 • Máte nabitý mobilní telefon?

Přijďte VČAS – naplánujte si cestu tak, abyste i v případě komplikací dorazili včas. Na recepci personální agentury/firmy byste měli být 5 minut před začátkem pohovoru. Nepodceňujte rozsáhlé kancelářské komplexy. Než dorazíte z centrální recepce do firemní, může uběhnout i 10 minut.

 

Při pohovoru

Přijímací pohovor se může odehrávat v zasedací místnosti nebo v kanceláři osoby, která pohovor vede. Vždy by se mělo jednat o uzavřený prostor, v němž nejsou přítomní další lidé, kteří se pohovoru neúčastní.

Neměly by vás také rušit telefony – i váš mobilní telefon by měl zůstat vypnutý.

Pokud si máte sednout za velký jednací stůl, vybírejte místo pečlivě. Jak působí člověk, který ke stolu vůbec nezasedne a vybere si židli v rohu? Jaký první dojem vzbudíte, pokud si naopak sednete do čela?

Pohovor probíhá s konzultantem personální agentury, se zaměstnancem personálního oddělení firmy, s přímým nadřízeným pozice, o kterou se ucházíte, s psychologem… Většinou jsou přítomni jeden až dva lidé, to záleží na typu pozice, personální politice firmy či na tom, v kolika kolech výběrové řízení probíhá.

Osoba, která pohovor vede (dále jen konzultant) by vám měla představit případné další účastníky, a to nejen jménem, ale i pracovní pozicí. Také by měla uvést důvod, proč se tito lidé také pohovoru účastní.

Konzultant pohovor zahajuje, řídí jeho průběh a ukončuje. Svůj aktivní přístup k řešení situací budete moci dokázat jinde, v žádném případě nepřebírejte tuto roli.

Tip: Svou pozornost rozdělte rovnoměrně mezi všechny zúčastněné. Pokud odpovídáte na otázku, zaměřte se na toho, kdo se vás tázal. Soustředěná pozornost na osobu, která vám připadá “nejdůležitější” či nejsympatičtější není dobrá taktika.
Jak dlouho trvá pohovor
Ve většině případů ne déle než hodinu. Pokud jste vy i konzultant na pohovor dobře připraveni, je to doba dostačující na to, aby si konzultant o vás udělal představu a vám dal prostor pro dotazy.

Pokud jsou součástí výběrového řízení i testy může být celková doba, kterou strávíte ve firmě či agentuře, mnohem delší. Počítá se ale s přestávkami, které vám umožní si oddechnout a nabrat síly.
Průběh pohovoru

 1. po vzájemném představení budete pravděpodobně seznámeni s průběhem pohovoru
 2. poté vám konzultant představí společnost, ve které se daná pozice nachází, popíše začlenění pozice do organizační struktury, náplň práce na této pozici, popř. kritéria pro její úspěšné vykonávání
 3. další průběh záleží na zvyklostech společnosti. Buď bude již v této fázi prostor pro vaše otázky nebo se naopak budou ptát vás
 4. na závěr vás konzultant seznámí s dalším průběhem výběrového řízení.

Tip: Neočekávejte, že z pohovoru odejdete s informací, že pozice je “vaše”. I když vás konzultant považuje za „favorita“, profesionální přístup je seznámit uchazeče s výsledky později a standardní cestou.
Důležitá pravidla

NEvykejte osobě, kterou znáte a běžně si s ní jinak tykáte
Pokud někoho z účastníků pohovoru na straně firmy/personální agentury známe osobně, je na této osobě, aby s touto skutečností seznámila ostatní. Snaha to zatajit není namístě.

NEnechte zapnutý mobilní telefon
Vyřizování “neodkladných” pracovních záležitostí během pohovoru bude konzultant vnímat jako neschopnost zorganizovat si čas.

NEžvýkejte

NEbuďte žoviální
Pokud konzultant zahájí pohovor spíše společenskou konverzací, krátce odpovězte, ale nerozvádějte svou odpověď do zbytečných detailů. Takový úvod vám má pomoci se uvolnit, konzultant není zvědavý na vaše osobní zážitky a problémy.

NEzasahujte do vedení pohovoru
Vést pohovor má konzultant. Vy buďte aktivní ve chvíli, kdy vám to konzultant nabídne. Nepřebírejte iniciativu ani z rozpaků. Ukončit pohovor z vaší strany větou „Tak si myslím, že už jste mi řekli všechno a můžu jít“ je krajně nevhodné.

NEdávejte najevo svou nadřazenost
Konzultant je ten, kdo je v této společenské situaci výše postavenou osobou. I když máte ve společnosti osobní kontakty, jste starší než konzultant nebo profesně zkušenější, není důvod chovat se vůči němu přezíravě – nehledě na to, že vám to může značně uškodit.

Druhé kolo pohovoru
Výběrové řízení může mít několik kol. Pokud uspějete při pohovoru, mohou následovat další stupně výběru, třeba znovu formou pohovoru. Případné další pohovory probíhají zhruba stejně, ale:

 • většinou se jich účastní další lidé
 • pokud jste první pohovor absolvovali v agentuře, druhý pohovor bude u zaměstnavatele
 • co se při prvním pohovoru řešilo rámcově (například platové ohodnocení), budete v dalším kole probírat do detailů
 • pokud pracovní pozice vyžaduje znalost cizího jazyka, další pohovor může probíhat v tomto jazyce

Netypická interview

Telefonické interview
V tomto případě si konzultant vytváří dojem na základě jediného smyslového vjemu – vašeho hlasu. Nebojte se pauz ve vaší řeči – jsou určitě přijatelnější než zbrklé drmolení.

 • Očekáváte-li interview po telefonu, zkontrolujte, zda vaše schránka na mobilu či záznamník pevné linky má rozumnou uvítací zprávu. Ujistěte se zároveň, že vaši blízcí, kteří s vámi sdílí byt, chápou důležitost telefonických vzkazů a hovorů v období vašeho hledání práce.
 • Vždy se snažte mít přehled o tom, o jaké pozice jste projevili zájem. Nepůsobí dobře, pokud sami nevíte, kvůli jaké pozici vám volají.
 • Zkuste si podobný rozhovor nanečisto. Pokud je to možné, požádejte přítele, aby vám zatelefonoval, jako kdyby šlo o interview.
 • Je výhodou, pokud víte předem, kdy se interview uskuteční. Máte možnost být v tu chvíli na klidném místě, mít při ruce poznámky a případně si i poznámky v průběhu hovoru dělat.
 • Mějte pokud možno po ruce předem připravené poznámky. Sepište si spíše jen body, na které nechcete zapomenout. Pokud si napíšete kompletní věty a celé formulace, na vašem projevu bude nejspíš zřejmé, že odpovědi čtete. Při ruce mějte i svůj životopis, který vám připomene důležité body vašeho profesního profilu.
 • Raději při hovoru stůjte. Říká se, že celý projev zní profesionálněji, stojíte-li, než když se hrbíte na židli.
 • Oblečte se do „pěkných“ šatů před telefonickým interview. Může to vypadat legračně, ale vězte, že si svůj image promítáte i do způsobu vašeho projevu. Pokud si tedy vezmete na sebe to, v čem obvykle chodíte do práce, budete působit mnohem profesionálněji, než když budete oblečeni v županu!
 • Pokud vás telefonát zastihne v nevhodnou chvíli, kdy se nemůžete dobře koncentrovat či nemáte dostatek času, navrhněte termín, kdy zavoláte zpět. Moci zavolat sám je rovněž jednou z výhod, neboť se na něj můžete mentálně připravit.
 • Nepropadejte panice, pokud máte potíže například se sníženou kvalitou signálu. V takovém případě navrhněte zavolat znovu.
 • Během rozhovoru neposmrkávejte, nefuňte, nepokašlávejte, pokud možno nekýchejte. V každém případě se omluvte za podobné projevy, jimž se nedalo vyhnout.
 • Nikdy nežvýkejte, nepijte ani nejezte během rozhovoru!
 • Nemějte pocit, že musíte vyplnit mlčení slovy. Pokud jste dohovořili, odpověděli relevantně na dotaz a druhá strana mlčí, nesnažte se vyplnit tuto mezeru. Snadno sklouznete k blábolení a zbytečnému žvatlání. Setrvejte na příjmu. Případně položte dotaz k tématu vaší poslední odpovědi.
 • Závěr rozhovoru musí doprovázet váš “silný finiš”. Udělejte dojem smysluplným dotazem.

Stresové interview
Používá se u pozic, které vyžadují schopnost správně reagovat i pod tlakem. Samostatný pohovor vedený jako stresový je spíše vzácný, v rámci klasického pohovoru ale konzultant může „přitlačit“: položí vám třeba netaktní otázku. Nebudete samozřejmě upozorněni předem.

Skupinové interview
Skupinové interview se užívá jako předvýběr kandidátů na určitou pozici. Rozsahem je skupinové interview delší. Konzultantovi umožní seznámit najednou více – většinou 3-5) kandidátů s potřebnými informacemi a sledovat jejich reakce. Využívá se u pozic, které vyžadují sociální kompetence apod.

Informační interview
V rámci větších náborových kampaní se můžete setkat i s pohovorem, který většinou neprovádí personální konzultant, ale speciálně proškolení asistenti. Cílem tohoto typu interview je seznámit vás s pozicí, a zároveň vaše materiály doplnit o informace, které umožní vstupy standardizovat tak, že se urychlí další proces náboru. Na speciální a doplňující otázky a na podrobnosti většinou nedojde.

Nejčastější otázky

 • Jakou práci hledáte?
 • Proč se ucházíte právě o danou pozici a právě u nás?
 • Co očekáváte od změny místa?
 • Proč odcházíte (byl jste propuštěn/a)?
 • Jaká byla vaše pracovní náplň a zodpovědnosti v posledním zaměstnání?
 • Jak vypadal váš typický pracovní den?
 • Co vidíte jako svůj největší přínos pro naši společnost?
 • Proč byste právě vy měl/a být vybrán/a na tuto pozici?
 • Jak vaše vzdělání koresponduje s požadavky na pozici?
 • Uveďte tři své vlastnosti, které považujete za kladné, a tři, které byste rád/a změnil/a
 • Jaké máte profesní cíle v horizontu 1 roku a 5 popř. 10 let?
 • Jaké máte zkušenosti s vedením lidí?
 • Jak velký kolektiv jste vedl/a?
 • Jak si představujete své ohodnocení?
 • Kdy byste eventuálně mohl/a nastoupit?

Zakázané otázky
Otázky, které vám na interview položí, by se měly týkat pouze předpokladů pro výkon dané pracovní pozice. Co dělat, pokud dostanete otázku, která není v souladu s tímto pravidlem? Nejčastěji se otázky, které jsou považované za potenciálně diskriminační, týkají rodinného stavu, rodičovství nebo věku.

Proč personalisté či manažeři pokládají takové otázky?

 1. Personalista potřebuje mít jistotu, že najde řešení pro svůj “problém”: potřebuje obsadit volnou pozici vhodným člověkem, který bude svou práci odvádět na sto procent. Může předpokládat, že například péče o malé děti je zátěž, která uchazeči perfektní pracovní výkon znemožní.
 2. Personalista může být nezkušený či neprofesionální a snaží se otázkami osobní povahy navodit přátelskou atmosféru a odlehčit jednání. Možná si nevhodnost svých dotazů neuvědomuje.
 3. Personalista vás může zkoušet: zjišťuje, jak reagujete, když jste ve stresové situaci.
 4. Personalista se opravdu chová diskriminačně, to znamená že vybírá lidí s ohledem na diskriminační kritéria.

Tři způsoby, jak reagovat na nedovolenou otázku

 1. Můžete samozřejmě odpovědět podle pravdy. Zároveň můžete poukázat na to, že tato otázka ale nesouvisí s pracovní pozici. Poté můžete odvést řeč jinam. V tomto případě se vystavujete “riziku”, že pravdivá odpověď bude ve váš neprospěch.
 2. Můžete odmítnout odpovědět s vysvětlením, že otázku považujete za irelevantní. Můžete poukázat na příslušná ustanovení zákoníku práce a změnit téma. Pravděpodobně tímto přístupem ale navodíte konfrontační atmosféru. Jakkoliv jste v právu, můžete zapůsobit jako nekooperativní člověk a personalistovi se znelíbit.
 3. Vyvrátit pochybnosti. Nejlepší způsob je poskytnout personalistovi či manažerovi informace, které chce a potřebuje znát, ujistit ho, že jeho případné obavy nejsou namístě – aniž byste odpovídali přímo na jeho dotaz. Takto prokážete jednak svou velkorysost, jednak schopnost promyšleně jednat v zátěžové situaci. Na dvou příkladech naznačíme, jak je možné postupovat.