prace@flexitagency.com  | 776 033 003

Nemocenská

V případě, že se necítí zaměstnanec zdravotně v pořádku, je potřeba si vždy absenci omluvit nejlépe lékařem. A je potřeba informovat své nadřízené, že budete chybět v práci a sdělit mu, kdy máte termín kontroly.

E-neschopenka od 1.1.2020

Jak vypadá e-neschopenka v praxi krok za krokem

Proces zavedení informací o vzniku pracovní neschopnosti do systému by měl od ledna 2020 vypadat zhruba takto:

  • Nemocný pojištěnec navštíví lékaře a ten rozhodne, že pacient není schopný vykonávat své zaměstnání.
  • Lékař vystavuje eNeschopenku buď ve svém certifikovaném softwaru nebo ve webové aplikaci na ePortálu ČSSZ, kam se přihlásí datovou schránkou, pomocí občanského průkazu s kontaktním čipem nebo uživatelským účtem národní identifikační identity.
  • Po zadání čísla pojištěnce se lékaři předvyplní údaje o pojištěnci z registru ČSSZ, včetně údajů o zaměstnavateli. Pacient jen potvrdí správnost údajů.
  • Lékař doplní diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti a další doplňující údaje a vše elektronicky odešle na okresní správu sociálního zabezpečení.
  • Lékař současně vytiskne Průkaz práce neschopného pojištěnce, který předá pojištěnci.
  • Pojištěnec (zaměstnanec) neprodleně informuje svého zaměstnavatele o nemožnosti vykonávat zaměstnání (tato povinnost platí už dnes).

Pokud zaměstnavatel navíc požádal o zasílání upozornění o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců (prostřednictvím ePortálu ČSSZ), obdrží ho do své datové schránky. Toto upozornění bude s ohledem na ochranu osobních údajů obsahovat jen základní informace:

  • jméno pojištěnce,
  • datum narození
  • a datum vzniku nebo ukončení pracovní neschopnosti.

O podrobnější informace si zaměstnavatel bude muset požádat prostřednictvím ePortálu.

Podobným způsobem probíhá i ukončení dočasné pracovní neschopnosti.