prace@flexitagency.com  | 776 033 003

Před nástupem

K nástupu nestačí pouze podepsat smlouvu, ale je potřeba vypsat nástupní formuláře. Velmi důležitá – NUTNÁ – je vstupní lékařská prohlídka.

Před podepsáním pracovní smlouvy je potřeba dodat tyto dokumenty (podstatné pro registraci na úřadech, výpočet mzdy apod.):

  • Občanský průkaz
  • Karta zdravotní pojišťovny
  • Číslo bankovního účtu
  • Vstupní lékařská prohlídka
  • Zápočtový list / výstup z Úřadu práce

V případě uplatnění slevy na dítě je potřeba dodat:

  • Kopii rodného listu dítěte/dětí
  • Čestné prohlášení druhého z rodičů (Pokud je druhý rodič zaměstnaný, je potřeba dodat potvrzení od zaměstnavatele, že neuplatňuje slevu. Pokud je nezaměstnaný, je potřeba dodat čestné prohlášení. V případě, že jsou rodiče rozvedení je potřeba dodat rozsudek o svěření dítěte do péče.)
  • Prohlášení o společné domácnosti