Poradenství

V oblasti poradenství se převážně zaměřujeme na níže uvedené oblasti. Vše vždy závisí na strategii firmy, cílech a požadavcích managementu, čemuž přizpůsobujeme vstupní analýzu, z níž následně navrhujeme možné postupy.

  - Krizový management
  - Koučování
  - Personalistika
  - Finance
  - Řízení firmy
  - Procesní řízení
  - Řízení změn
  - Controlling
  - Reporting
  - Plánování
  - Strategie a strategické řízení

 

Copyright (c) 2019, FlexI T agency s.r.o.
Uživatelů:230/857943
Zobrazení:237/994026